YAMAHA YZF-R1M

YZF-R1M YAMAHA

 

Суперспорт
2015 - н.в.

Описание Характеристики
YAMAHA YZF-R3

YZF-R3 YAMAHA

 

Суперспорт
2015 - н.в.

Описание Характеристики
YAMAHA YZF-R6

YZF-R6 YAMAHA

 

Суперспорт
2017 - н.в.

Описание Характеристики